bardai

Bard AI vs ChatGPT – Nên chọn chatbot nào tốt nhất ?

BARD AI là gì ? BARD AI là viết tắt của từ ” Bidirectional Attention Representations from Transformers –  Artificial Intelligence ” , Bard AI là một nền tảng AI được xây dựng bởi OpenAI, nó cung cấp công nghệ tự học máy để giải quyết các vấn đề phức tạp trong lĩnh vực nghiên …

Bard AI vs ChatGPT – Nên chọn chatbot nào tốt nhất ? Read More »